piatok 2. novembra 2012

Aby sa vlákno neroztrhlo

Tkaniny na hotových a polotovaroch obsahujú prirodzenú vlhkosť, ktorá musí byť v rovnováhe s relatívnou vlhkosťou okolitého vzduchu. S nedostatkom relatívnej vlhkosti, materiály strácajú pružnosť a pevnosť pri ťahaní. Odborné dôkazy pre bavlnené výrobky (Zdroj: Ústav technológie textilné, USA) hovoria o tom, že zvýšenie relatívnej vlhkosti zo 60% na 70% spôsobuje nárast v pružnosti o viac ako 15%.


Prečo je zvlhčovanie dôležité

Ďalším vážnym faktorom vo výrobe s nízkou úrovňou relatívnej vlhkosti je problém statickej elektriny. Zvlášť pri plne syntetických vláknach, napríklad nylon alebo perlon, kde je riziko tvorby elektrostatických nábojov v suchom prostredí. Z dôvodu nedostatku elektrickej vodivosti sú rovnaké elektrické náboje, ktoré vznikajú pri trecích procesoch spracovania sa nedokážu odtrhnúť od materiálu. Rovnako nabité vlákna sa odpudzujú a preto komplikujú automatické spracovanie na hladké a pevné priadze, čo je predpokladom pre výrobu homogénnych tkanív.

Konštantná, optimálna vlhkosť zabráni:
• Častému roztrhnutiu vlákna
• Elektrostatické náboje (stroje a vlákna)
• Oheň (elektrostatický výboj)
• Straty hmotnosti a kvality tovaru počas skladovania
• Suchý vzduch má nízku vlhkosť, čo vedie k zlej kvalite s nižšou produktivitou práce.
Tkanina s nízkym obsahom vlhkosti je menej odolné proti roztrhnutiu, je tenký, krehký, menej pružný, vytvára väčšie trenie, a preto má tendenciu statického nabitia.
Materiály s optimálnou vlhkosťou, sú menej náchylné k roztrhnutiu, menej citlivé na teplo a trenie. Môžu byť spracované lepšie, majú menej chýb sú na nosenie príjemné. Vyššia vlhkosť znižuje statickú elektrinu, ktorá uľahčuje manipuláciu látky, ktorá pri nízkej vlhkosti je ťažko spracovateľná a spomaliť rýchlosť linky.
Hmotnosti materiálu sú uvedené podľa štandardu pri 60% relatívnej vlhkosti a 20 ° C. Nízka vlhkosť vzduchu znamená ľahší materiál a preto menej zisku. Veľmi nízka vlhkosť môže zmenšiť tkanivo.
Konštantná vlhkosť znamená vyššiu spoľahlivosť pri rezaní a pri výrobe odevov. Zvlhčovanie znižuje aj mikro-prach, čoho výsledkom je vytvorenie zdravého a pohodlného pracovného prostredia. Zvlhčovače tiež majú značný chladiaci účinok, ktoré môžu znížiť vysoké teploty v továrni.

Dôležité informácie o zvlhčovaní

Príliš málo vlhkosti pri spracovaní tkanín môže spôsobovať aj to že sa stanú staticky nabitím a tak priťahujú prach - môžu navliecť trhliny a spôsobovať nerovnomerné spracovanie pradenia a tkanín.
Ak je výroba často prerušená príčina môže byť prach alebo roztrhnuté vlákno, čo blokuje stroj, potom je to znamenie suchého vzduchu. Ideálna vlhkosť pre syntetických vlákna je 50-60% - táto hodnota môže byť dosiahnutá pomocou profesionálneho zvlhčovača, ktorá udržiava konštantnú úroveň relatívnej vlhkosti.
Veľa spoločností, ktoré spracujú textil už používajú výhody profesionálneho zvlhčovacieho zariadenia a dosahujú nižšie prevádzkové náklady a bezporuchovú produkciu, čo im prináša vyšší zisk.

Dôležitosť zvlhčovania v tlačiarniKonštantná a optimálna vlhkosť je dôležitým faktorom pre vysokú kvalitu tlače a hladkého výrobného procesu. Zvlášť v zimných mesiacoch, kedy vlhkosť klesne v tlačiarňach na kritické hodnoty a môže tak mať negatívne dôsledky ako: zmena predvoleného formátu, statické výboje, obmedzená výroba alebo v najhoršom stave sa výrobný proces úplne zastaví.


Prečo je zvlhčovanie dôležité

V tlačiarni a pri spracovaní papiera vlhkosť hrá veľkú rolu, hlavne kvôli citlivosti veľkých rol papiera. Jemné papierová vlákna sú veľmi citlivé na príliš vysoké alebo príliš nízku vlhkosť. Výsledné zmeny povrchu pri automatickom spracovaní na výrobných linkách môže mať za dôsledok zmenu rozmerov a následne zastavanie výrobnej linky. Ale nielen hrúbka a kvalita spracovávaného materiálu môže súvisieť so zastavením výroby, ale aj nízka úroveň vlhkosti spôsobuje že vlákna sú krehké a popraskané, to spôsobuje materiálne škody a stratu času, ktorý nakoniec ovplyvňuje ziskovosť.

Vo všeobecnosti pri manipulácia s papierom pravidlom je, že pri vyššej vlhkosti, papier je menej citlivé a preto proces spracovania môže prebiehať rýchlejšie. Dva ďalšie hlavné dôvody, prečo by ste mali nainštalovať zariadenie na reguláciu vlhkosti sú lepšie výsledky a vyhnete sa statickej elektriny - pomocou zvlhčovačov môže byť zaručená vyššia kvalitu a hladký výrobný proces.

Papier je prírodný hygroskopický materiál, čo znamená, že je veľmi citlivý na relatívnu vlhkosť (RH). Pre optimálnu tlač a skladovacie podmienky sa upravuje vlhkosť medzi 50 a 60% RH.


Vlhkosť vzduchu je nízka, a to najmä počas chladnejších období, teplo, ktoré stroje vytvárajú teplo a ohrievanie vzduchu môže vysušiť vzduch.
Suchý vzduch čerpá vlhkosť z povrchu papiera, vonkajšie vrstvy papiera sa tak zmenšujú, pričom pôvodný obsah vlhkosti vo vnútorných vrstvách sa nezmení, čo spôsobuje, že sa hrany sa scvrknú a papier sa zvlní.
Veľkosť papiera sa zmení so zmenami vlhkosti. To môže mať za následok skreslenie farieb. Tlačové chyby sú pravdepodobnejšie, ak dva alebo viac farbenia papiera prebiehajú a zmena veľkosti môže viesť k problémom v tlači, bez ohľadu na to, aké malé sú tieto zmeny papiera.
Pri relatívnej vlhkosti pod 40% RH, môže dôjsť k zvýšeniu elektrostatiky. Dôsledkom toho sú zlepené listy papiera, zaseknuté listy, ktoré neležia presne na sebe, alebo sa neukladajú správne keď prídu z tlače.
Ak skladovacie priestory novinovej tlačiarne, ktoré pracujú s veľkými listami papiera, nie sú správne zvlhčované môžu roly papiera vyschnúť. Keď berieme do úvahy že papier je spracovaný rýchlo, môže dôjsť k tomu že okraje papiera budú suché, na rozdiel od stredu papiera, kde okraje sú veľmi citlivé a najčastejšie spôsobujú poruchy.

Aké výhody prináša pre tlačiarne


Vyššia rýchlosť výroby

Perfektné

Žiadne pokrčenie papiera

Žiadna elektrostatika v priestoroch

Menej prachu

Menej odpadu

Konzistentná kvalita

Komfortná vnútorná klíma

Menej zdravotných problémovAby drevo bolo dokonalé

Prírodné materiály, ako sú drevo potrebujú stálu vlhkosť, aby sa zabezpečilo dokonalé spracovanie. V prípade, keď drevo nemá dostatok vlhkosti, môže sa stať že drevo začne praskať. Konštantná, optimálna vlhkosť zabraňuje poškodeniu štruktúry dreva, čo sa zabezpečuje zvlhčovacím zariadením Príliš vlhké drevo napučí, sušené drevo sa pritiahne. Zmeny rozmerov, však, nie sú jednotné vo všetkých smeroch: Drevo sa zväčší alebo zmenší viac tangenciálne ako radiálne. Tieto nerovné rozmerové zmeny vedú k zmenám obsahu vody a k deformáciám a prasklinám.


Prečo je zvlhčovanie dôležité

• Ak je vzduch príliš suchý, dáva drevo vlastnú vlhkosť vzduchu, zvlášť počas vykurovacej sezóny znížením vlhkosti na menej ako 40% relatívnej vlhkosti vzduchu, je akútne nebezpečenstvo poškodenia dreva, a to ako pri skladovaní, tak aj pri každom stupni spracovania.
• Použitie vo vode rozpustných farieb vyžaduje dostatočne konštantnú okolitú vlhkosť, aby sa zabránilo problémom s priľnavosťou.
• V prípade ak drevo nedostane priamu vlhkosť (napr. dážď) zodpovedá jeho obsah vlhkosti okolitému vzduchu. Na účely obrábania je ideálna vlhkosť dreva medzi 9 a 12%. Tieto hodnoty zodpovedajú obsahu vlhkosti medzi 50 a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, a tým vytvorajú rovnováhu medzi vlhkosťou vzduchu, a dreva.
• Priestory, v ktorých je sušené drevo uložené alebo kde je manipulácia s drevom by mala byť tiež zvlhčovaná - aspoň v zime proti kolísaniu vlhkosti a aby sa zabránilo poškodeniu dreva.
• Nerovnomerná vlhkosť môže spôsobovať zmeny v rozmeroch a väčšie narušenie dreva, takysto môže dôjsť k deformácii a pri zmene obsahu vody drevo aj praskne.
Znižovanie prašnosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo zvlhčovanie takú veľkú popularitu v drevárskom priemysle. Ďalšou veľkou výhodou je to, že zvlhčovač, ktorý používa rozprašovanú vodu môže byť prevádzkovaný za zlomok nákladov v porovnaní s inými zvlhčovačmi vzduchu.

Dôležité informácie o zvlhčovaní

Drevo je prírodný zdroj a obsahuje vodu, preto jeho tvar, farba a hmotnosť vždy úzko súvisí s prostredím. Vo vlhkom lese drevo je vystavené ideálnym podmienky - v stolárstve alebo piliarskych prevádzkach často prevažujú veľmi "neprirodzené" klimatické podmienky. Ak vzduch je príliš suchý, zakrúti sa drevo, rovnako ako v prípade ak vlhkosť pridávame nepravidelne. Ak nie sú zabezpečené optimálne skladovacie podmienky, môžu sa dyhy narušiť alebo dokonca zlomiť. Iba pri konštantnej vlhkosti 50 až 60%RH drevo dostane svoje pozitívne vlastnosti, zostáva v jeho tvare a je ľahko spracovateľné. S profesionálne nainštalovaným zvlhčovacím zariadením môže byť účinne zabránené praskaniam, deformáciám dreva, čo znižuje zbytočné spotreby materiálu, a tým aj znižuje ťažkosti so spracovaním.

Úpravou vlhkosti môže aktívne zlepšovať svoju výrobu, znížiť náklady a zabezpečiť tak konkurencieschopnosť Vašej firmy. Rýchla návratnosť zvlhčovacieho zariadenia.

Aby prach zostal na zemi

V odvetviach, kde významné emisie prachu sú vytvárané, zvlhčovacie systémy sú účinným opatrením, aby dodržiavali požadované limity, s cieľom zlepšiť procesy a chrániť zdravie zamestnancov. Príliš nízke vnútorné vlhkosti alebo vonkajšie prostredie prispievajú k vytváraniu prachu. Vlhkosť v rozmedzí 40% - 60% zaisťuje, že prach vo vzduchu je obklopená vodným filmom. Absorpciou vody sa hmotnosť prachu zvyšuje, preto prachové častice padajú na zem, kde môžu byť ľahko pozbierané. Dostatočne vysoká úroveň vlhkosti rýchlejšie čistí prach zo vzduchu a znižuje tak riziko prenikaniu jemných prachových častíc do dýchacieho traktu. Zvlhčovacie zariadenie znižuje horľavosť materiálov a riziko výbuchu spôsobené iskrami alebo elektrickými výbojmi.


Prečo je zvlhčovanie dôležité

Lakovne
• Optimálna vlhkosť počas aplikácie náteru na produkt je 72% RH. Tým sa zabráni atramentu na vodnej báze, aby sa vyparovala a aby sa zabezpečili podmienky ako to požaduje výrobca.
• Pri správnom zvlhčovaní sa môžu ušetriť náklady na farbu, lebo sa farba neodparuje prirodzeným spôsobom. • Veľký výrobcovia automobilov by mohli zvýšiť počet automobilov, ktoré by mohli byť spracované priamo z lakovne bez následného brúsenia približne o 8%, - len s lepšou reguláciou vlhkosti.
• Vzhľadom k tomu, že do lakovne je privádzaný vzduch z centrálnej klimatizácie, používajú sa v tomto prípade integrované zvlhčovače vzduchotechnických jednotiek. Priame zvlhčovanie je takisto možné a pre tieto zariadenia platí, že prevádzkové náklady sú oveľa nižšie ako pri iných druhoch zvlhčovačov a samozrejmosťou je aj zabezpečenie hygienického zvlhčovania.

Brúsiace kabíny
• Optimálna vlhkosť, aby sa zabránilo tvorbe statickej elektriny je v brúsiacich kabínach 55% RH. V tejto oblasti sa vlhkosť vzduchu vyrovná elektrickým nábojom prachu vo vzduchu s povrchom karosérie. To má za následok, že sa prach namiesto toho aby prisadla, sa odpudzuje z karosérie. To znižuje čas potrebný na brúsenie, a zlepšuje kvalitu konečného produktu.
• Ak zvlhčovač je priamo nainštalovaný do kabín, pomocou rozprašovacích trysiek dosiahne sa aj adiabatické chladenie na úrovni až 4-8 ° C . To je veľmi užitočný vedľajší účinok, pretože v týchto oblastiach sú teploty do 40 ° C - spôsobené horúcimi žiarovkami a plochami, ktoré boli práve v sušiarni.


Testovanie motorov
• Ak chcete vytvoriť autá, ktoré možno použiť po celom svete vo všetkých poveternostných podmienkach, motor v týchto by mali byť funkčný. Zvlhčovače, ktoré môžu vytvárať také klimatické podmienky sú základným prvkom klimatického systému, ktorý sa dodávajú pre tieto oblasti.
• Vlhkosť musí byť presne kontrolovaná, preto je zvlhčovač ideálnym riešením pre tieto požiadavky a hlavne ak chcete zachovať prevádzkové náklady tak nízke, ako je to možné.
• Pri výrobe motorov do Formula 1 sa používajú presné zvlhčovacie zariadenia, ktoré spĺňajú stanovené podmienky pre vlhkosť.

Dôležité informácie o zvlhčovaní

Pri príliš nízkej alebo kolísajúcej sa vlhkosti farby schnú nepravidelne a príliš rýchlo, tak vznikajú "špinavé" povrchy. Absorpčné vlastnosti materiálu sa tiež môžu zhoršovať - výsledok: vysoká spotreba materiálu, zbytočné náklady a kvalitatívne problémy.
Všetky tieto negatívne aspekty môžu byť zrušené zvlhčovaním: s konštantnou vlhkosťou 50 až 60% sa zlepšuje náter a absorpčná kapacita mnohých povrchov. Bubliny a pruhy sú neutralizované a vodou riediteľné farby vyschnú rýchlo a čisto.
Pomocou vylepšených vlastností farbív môže byť tiež znížená spotreba farby, čo aktívne znižuje náklady. Vo výrobe osvedčený zvlhčovací systém znižuje aj elektrostatiku a spracovanie je rýchlejšie a dosahujete lepšie výsledky.
Preto majú zvlhčovace systémy rýchlu návratnosť investície. Keď aj Vy, rovnako ako mnoho iných spoločnosti, ktoré pracujú s farbami chcete zlepšiť svoju výrobu a znížiť náklady, nemali by ste čakať dlhšie a kontaktuje nás.

streda 2. novembra 2011

Aby sme sa Vám pripomenuli, že vlhkost treba vždy udržiavať

Miesta implementácie - Základné info o našich systémoch
Naše zariadenie sú ideálne v otvorených priestoroch alebo dokonca aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a použije túto energiu pre vlastne odparovanie.
Kde chladíme :
- Spríjemnením vonkajších priestorovzvýšia spokojnost ako aj návštevnost vo vašom hoteli, bare, reštaurácií,
- skleníky, velké záhradkárske výrobné skleníky, fóliovníky,
- oblasť výroby, vo výrobných priestoroch,
- pri chove zvierat,
- v športových halách a na tenisových kurtoch.
- prostredia, kde je potreba udržiavať vlhkosť na požadovanej výške - pre pracovníkov, materiály, výrobné a skladové technológie
- prostredia, kde je potreba pracovať bez elektrostatického napätia
- prostredia, kde je potreba pracovať s minimálnou prašnosťou
- dýhárenské prevádzky,
- lepenie dreva,
- práca s drevom, nábytkárske firmy
- textilná výroba všetkého druhu
- polygrafický priemysel, tlačiarne a pod.
- práca s papierom a pod,
- poľnohospodárstvo - semenárstvo, tabakový priemysel
- elektrotechnický priemysel
- lakovacie linky využívajúce vodou riediteľné laky, technológie povrchových úprav

Výhody:
- nižšie prevádzkové náklady ako štandardné klimatizácie,
- možnost využitia aj vo vonkajších priestoroch,
- jednoduchá a nenárocná obsluha,
- chladenie na miestach kde doteraz nebolo možné.
- nie je potrebné výrobné priestory vlhčiť rozlievaním vody po podlahe, prípadne kropiť a pod.
- zdravšie pracovné prostredie pre zamestnancov
- kvalitnejšie prostredie pre výrobu a prácu s hydroskopickými materiálmi
- stabilná úroveň vlhkosti materiálov vo výrobnom procese (materiály na báze dreva, papiera, textilu apod)

Kedy najviac systém využijete?

- V období nízkej relatívnej vlhkosti v prostredí (zimné obdobie - vonku slnečno a mráz)
- Haly, výrobné a skladovacie priestory sú vykurované na bežnú pracovnú teplotu

Návratnosť investícií?

U niektorých užívateľov je vložená investícia zaplatená už za jeden ročný cyklus! 

štvrtok 27. októbra 2011

Vysokotlakové parné chladenie v živočíšnej výrobe

Miesta implementácie - Živočíšna výroba
Problém :
Hydina a ostatné živočíšne druhy, takisto ako človek, sa lepšie cítia za príjemných okolností, čo sa odzrkadlí aj na ich výkonnosti. Zvlhčovanie vzduchu znižuje stres z tepla a zvyšuje produktivitu.
Zvlhčovanie vzduchu spôsobuje v prípade každého druhu hydiny zníženie stresu z tepla. Znižuje sa tým aj úhyn zvierat. Brojlery, ktoré sa chovajú v bezstresovom prostredí, prijímajú krmivo a rastú rovnomernejšie. Nosnice produkujú viac vajec. Plemenné zvieratá sú aktívnejšie a znášajú vajcia lepšej kvality.
V prípade ošípaných zvlhčovanie zvyšuje chuť kojacich prasníc, čo zvyšuje produkciu mlieka. Tento fakt vedie k vyššej hmotnosti prasiat v čase odstavenia, väčšej veľkosti ďalších vrhov, a umožňuje, aby prasnica bola rýchlejšie schopná reprodukcie. Vhodné okolnosti stupňujú reprodukčnú schopnosť, množstvo spermií a pohlavný vývoj.
V prípade hovädzieho dobytku hrozí tiež stres z tepla. To môže mať vplyv na produkciu mlieka, rast telesnej hmotnosti a chovné cykly. Zvlhčovaním vzduchu budú kravy spokojnejšie a produktívnejšie.
Príroda dáva človeku a koňom nepríjemným spôsobom vedieť, že by mal spomaliť, keď pracujú v extrémnych teplotách a keď tieto varovanie dlhodobo ignorujú, nastane katastrofa. Preteky, dostihy a exhibície sa ale konajú za každého počasia a keď chceme, aby naše kone mali najlepšiu výkonnosť aj napriek teplu, musíme urobiť všetko preto, aby sme ich dostali do kondície, aby vedeli čeliť aj vysokým teplotám. Exteriérové chladiace a zvlhčovacie systémy SANFOG sa využívajú v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v oblasti živočíšnej výroby, hlavne pri chove úžitkových zvierat ako hovädzí dobytok – produkcia mlieka, chovné stanice hydiny, ošípaných, maštale, cvičiská pre psov, bitúnky a veterinárne kliniky.
Kde chladíme :
- Chov hovädzieho dobytku– produkcia mlieka: kravy produkujú aj o 30% viac mlieka ako normálne, aj v horúčavách

- Chov hovädzieho dobytku– spracovanie mäsa: dobytok konzumuje viac krmiva a rýchlejšie priberá
- Maštale: kone a ľudia si môžu užívať čistejší vzduch bez prachu a hmyzu
- Chov hydiny: systém pomáha zastaviť rast počtu odumretých zvierat následkom veľkých horúčav.
Výhody :
Zvyšovanie produkciu vajec, mlieka a mäsa
Znižuje stres z tepla
Predlžuje sa reprodukčné obdobie plemenných zvierat a rýchlosť rastu
Vytvára čistejšie a suchšie prostredie
Eliminuje prach
Eliminuje pachy
Znižuje spotrebu vody a energieštvrtok 20. októbra 2011

Dôležitosť vlhkosti vo výrobe

Vlhkosť

Vlhkosť je proste miera vodnej pary vo vzduchu, zatiaľ čo relatívna vlhkosť vzduchu je pomer, v percentách vyjadruje vlastne vlhkosť vzduchu, ktorá bude rovnomerne nasýtená pri rovnakej teplote a tlaku. Ak je relatívna vlhkosť 100%, neznamená to, že tam je len voda, ale vzduch obsahuje maximálne množstvo vlhkosti, ktoré je možné za týchto podmienok.

Tu je príklad: pri teplote 21 ° C, 1 kg suchého vzduchu môže prijať 15,8 g vodnej pary a to je tak, aby bol na 100% relatívnej vlhkosti (RH). Ak sa zmení teplota vzduchu, tak sa zmení aj množstvo vody, ktoré môže byť prijaté. V našom prípade platí, že 1 kg suchého vzduchu pri teplote 21 ° C môže prijať 15,8 g vodnej pary, pri rovnakom množstve vzduchu a pri teplote 18 ° C je schopný vzduch prijať len 0,92 g vodnej pary. Ak vychladíme 1 kg suchého vzduchu na teplotu 21 ° C a pri relatívnej vlhkosti 50%, dosiahneme nasýtenosť vzduchu na 9,5 ° C. Naopak, ak by sme zvýšili teplotu 1 kg suchého vzduchu pri teplote -18 ° C RH 100% bez pridania ďalšej vodnej pary, prídeme za ekvivalent vo výške 6% relatívnej vlhkosti pri teplote 21 ° C

Z vyššie uvedených dôvodov vzduch v miestnosti je teplejší a suchší, ak vonkajšia teplota klesne pod teplotu vyhrievaného vnútorného prostredia. To sa stane, keď vlhkosť sa snaží nájsť rovnováhu medzi vnútorným prostredím a jeho obsahom vzduchu, s ktorým prichádza do styku. Nepriaznivé účinky tohto stavu sú nasledujúce:

     Dych sa stane príliš suchým, čo vysušuje sliznice dýchacích ciest
     Prírodné materiály, ako drevo, majú tendenciu podliehať praskaniu a tvarovým zmenám
     Statická elektrina vo vzduchu rastie s negatívnymi dopadmi na niektoré zariadenia

 
Mohli by sme zažiť rovnaké účinky s klimatizáciou, ktorý vysuší okolitú vlhkosť (odvlhčovanie), preto býva suchý vzduch a tak vytvára podobné účinky ako keď teplota v miestnosti začne stúpať.